nazwa: Jot KA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
siedziba: 48-300 Nysa, Złotogłowice 119
KRS: 0000 3571 98
sąd rejestrowy Sąd Rejonowy w Opolu, wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
kapitał zakładowy: 10 000 PLN
NIP: 7532402168
REGON 160331394
konto: ING Bank Śląski S.A. oddział w Nysie, ul. Piastowska 33
nr konta: NRB: 83 1050 1490 1000 0090 7277 8435
IBAN: PL 83 1050 1490 1000 0090 7277 8435
data utworzenia spółki 02-04-2010
data rejestracji 26-05-2010 11:53:07
telefony +48 501 561 868